Overwatch update ใหญ่ทุก platform

Overwatch update ใหญ่ทุก platform

พึ่งประกาศเปิดตัวละครใหม่ไปในงานหยกๆ มาวันนี้ก็ได้เล่นแล้วอย่างรวดเร็ว Patch ใหม่นี้มาครบ ทั้งตัวละครใหม่ Sombraด่านใหม่ Ecopoint: Antarcticamode Arcade ใหม่นั้นเองCompetitive Play : Season 3 แล้วนะครับไป update กันแล้วลงสนามเล่นกันเลย

Read more